List do rodzica!

Pragnieniem każdego z nas jest, aby nasze dziecko przeszło przez wszystkie etapy kształcenia bez większych problemów i osiągnęło sukces w życiu. Na tej drodze warto pamiętać, że bardzo wiele w tym zakresie zależy od nas dorosłych.

Jeżeli u Twojego dziecka występują trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych, rozpoznano u niego ryzyko dysleksji lub dysleksję rozwojową, nie zamartwiaj się. Wielu uczniów z dysleksją to najczęściej dzieci wykazujące się ponadprzeciętnym poziomem wiedzy ogólnej, szczególnymi zainteresowaniami i zdolnościami. Często jest tak, że dziecko to by osiągnąć te same rezultaty wkłada kilka razy więcej wysiłku w wykonanie danego zadania. Może to powodować, że szybko się zniechęca, jest często zmęczone. Szybko obniża się motywacja do nauki i w konsekwencji obniża się także samoocena.

Zwróćmy uwagę, że trudności wynikające z dysleksji nie musza prowadzić do porażki. Przeciwnie, każde dziecko ma w sobie potencjał aby odnieść sukces. Może realizować swoje marzenia, osiągać bardzo dobre wyniki, studiować na wymarzonej uczelni. Jak tego dokonać? Przede wszystkim dobrze ukierunkowanym wsparciem. I tu właśnie jest nasze miejsce. Każde dziecko potrzebuje wsparcia rodziców, to z różnego rodzaju trudnościami, potrzebuje go szczególnie. Nie możemy liczyć na to, że problem zniknie samoistnie. Pomocą w takich sytuacjach rodzicom i dzieciom służy terapia pedagogiczna, która jest procesem długotrwałym a jej skuteczność zależy od systematyczności, wytrwałości w pracy i właściwego postępowania.

Musimy uwierzyć w nasze dziecko i w siebie. W czasach gdy zegary odmierzają czas coraz szybciej, gdzie wciąż gdzieś się spieszymy, o czymś zapominamy. Pamiętajmy
o najważniejszym i najcenniejszym darze jaki posiadamy o naszych dzieciach. Znajdźmy dla nich czas, starajmy się świadomie i rozsądnie im towarzyszyć. Rozmawiajmy z dzieckiem o tym, co wydarzyło się w szkole. Przeglądajmy zeszyty i prace dziecka, chwalmy, gdy można, poprawiajmy, gdy trzeba. Gdy czegoś nie umie, nie krzyczymy na dziecko ale skonsultujmy z nauczycielem, jak mu pomóc. Zadbajmy by nie powstawały zaległości w nauce ponieważ, luki w wiadomościach to największy wróg powodzenia szkolnego. Uczmy swoje dzieci systematyczności i obowiązkowości. Wymagajmy, aby dziecko przygotowywało wieczorem potrzebne mu na następny dzień przybory szkolne i samo pakowało tornister. Dbajmy o zdrowie dziecka, o higienę jego ciała i umysłu. Nie zapominajmy, że ogromnie ważna jest zabawa dziecka, najlepiej z rówieśnikami na świeżym powietrzu, sypianie w dobrze wywietrzonym pokoju. Umożliwiajmy dziecku udział w drobnych pracach domowych.  Zapoznajmy się z metodami pracy, technikami i stylami uczenia się osób z dysleksją, czy innymi trudnościami szkolnymi. Nauczmy dzieci  gospodarować własnym czasem oraz radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Rodzicu, ufaj swojemu dziecku i wsłuchuj się w jego codzienne przeżycia.

Razem możemy zdziałać wiele dobrego!

Z życzeniami sukcesu:

Terapeuta pedagogiczny:

Anna Wańcicka


Drukuj