Zajęcia logopedyczne

zajeci logopedyczne lo

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.
(J. Słowacki)

Opieka logopedyczna w szkole obejmuje:

 • przeprowadzanie przesiewowych badań logopedycznych
 • diagnozowanie uczniów
 • prowadzenie terapii logopedycznej dla osób, u których stwierdzono wady wymowy lub inne zaburzenia komunikacji językowej
 • podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
 • motywowanie uczniów do podejmowania wysiłków w celu eliminowania opóźnień lub zaburzeń mowy
 • współpracę z rodzicami i nauczycielami w celu włączenia ich w proces terapii uczniów

Zajęcia logopedyczne mają na celu między innymi:

 • usprawnianie motoryki narządów mowy
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • usprawnianie funkcji oddechowych oraz fonacyjnych
 • kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym i leksykalnym
 • korekcję wad wymowy
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy.

Terapia logopedyczna w Liceum i w starszych klasach Szkoły Podstawowej prowadzona jest przez logopedę mgr Celinę Zych-Krzanowską.     


Drukuj  
logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png