Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie

35-514 Rzeszów, ul. Sanocka 70

Sprawdź lokalizację na mapie Google»

tel. (17) 859 20 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Fundacja Imienia Pauli Montal

fundacja pijarki

Nr konta bankowego Fundacji Imienia Pauli Montal: 

BNP Paribas
57 1600 1013 1846 0942 3000 0004 

(Darowizna na cele statutowe) 

Adres Fundacji Imienia Pauli Montal
ul. XX Pijarów 7
31-466 Kraków

Strona internetowa: www.fundacja.pijarki.pl

 

MUNDURKI SZKOLNE:

Wpłaty za mundurki prosimy przekazywać na konto szkoły o numerze: BNP Paribas 18 1600 1462 1875 7210 2000 0002 

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, klasa. Mundurki będzie można odbierać w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty na konto.


Duplikaty dokumentów

Na podstawie § 19 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicy oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. nr 58, poz. 504):

„Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.”

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532) opłaty wynoszą:

  • za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26 złotych,
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych.

Powyższe opłaty należy wpłacić na konto w sekretariacie szkolnym.

W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej lub innych dokumentów rodzic dziecka winien złożyć wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć, o ile jest to możliwe, zniszczony dokument.


Drukuj  
logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png