Zasady Rekrutacji do Liceum

LO noweRekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego 
im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie

 

W roku szkolnym 2023/2024 kandydatom do naszego liceum proponujemy kształcenie w ramach profilu: 

- językowo-prawnego (przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, WOS; przedmiot tematyczny: podstawy prawa);

- matematyczno-turystycznego/politechnicznego (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia/fizyka/informatyka; przedmioty uzupełniające: geometria analityczna, wstęp do matematyki);

- medycznego (przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia;  przedmioty uzupełniające: laboratorium z chemii, laboratorium z biologii).

Szczegółowy Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Uwaga! Tegoroczna rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych miasta Rzeszowa - Vulcan.  

Po zarejestrowaniu się w systemie i uzupełnieniu wniosku oraz ewentualnych załączników (Oświadczenie o wielodzietności/Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko) kandydat drukuje wniosek i dostarcza go do szkoły pierwszego wyboru. E-wnioski wymagają podpisu kwalifikowanego Opiekuna prawnego kandydata a przy składaniu ich wydruku w szkole nie jest wymagana obecność takiego Opiekuna.

Od dnia 15 maja 2023 r. w sekretariacie naszej szkoły (parter) można też uzupełniać wnioski w wersji papierowej. Przy takim uzupełnieniu konieczna jest obecność Opiekuna prawnego kandydata, który powinien złożyć na wniosku swój podpis. W takim przypadku pracownik Punktu Naboru wprowadza w obecności kandydata wymagane dane do systemu Vulcan a po ich sprawdzeniu wniosek przechodzi do etapu akceptacji. 

Strony zainteresowane rekrutacją do naszego LO
będą przyjmowane w godzinach od 7:30 do 14:30.  

Liceum Sióstr Pijarek jest placówką publiczną (nie obowiązuje czesne) i koedukacyjną.

d otwarty1 

 

 

ulotka 1


Drukuj  
logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png