Plan zajęć logopedycznych

Zajęcia Logopedyczne w Szkole Podstawowej prowadzone są przez logopedę: mgr Małgorzatę Cymborską.                                                                                                

W zakres opieki logopedycznej w szkole wchodzi:

 • przeprowadzanie przesiewowych badań logopedycznych;
 • diagnozowanie uczniów;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka oraz kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • motywowanie dzieci do podejmowania wysiłków w celu eliminowania opóźnień lub zaburzeń mowy.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg mowy i mówienia;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy.

Tygodniowy plan pracy logopedy szkolnego:

Poniedziałek: 1140 - 1500
Wtorek: 1140 - 1500
Środa: 1140 - 1540
Czwartek: 1140 - 1500
Piątek: 1140 - 1540


Drukuj