Harmonogram matur ustnych 2023

Drodzy Maturzyści!

Poniżej znajdziecie harmonogram ustnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego i z języka polskiego.

Przypominamy, ze na egzamin stawiacie się z dowodem tożsamości.

 

JĘZYK ANGIELSKI 17 maja 2023 r. (środa), godz. 9:00 – 17:00, sala 331

 Grupa I – godz. 9:00 – 10:30

 1. Uczeń B01
 2. Uczeń B02
 3. Uczeń B03
 4. Uczeń B05
 5. Uczeń B06

Grupa II – godz. 11:00 – 12:30

 1. Uczeń B08
 2. Uczeń B10
 3. Uczeń B11
 4. Uczeń B13
 5. Uczeń B14

Grupa III – godz. 13:00 – 14:30

 1. Uczeń B07
 2. Uczeń B09
 3. Uczeń B12
 4. Uczeń B15
 5. Uczeń B16

Grupa IV – godz. 15:00 – 16:30

 1. Uczeń B17
 2. Uczeń B18

 

 JĘZYK POLSKI 19 maja 2023 r. (piątek), godz. 9:00 – 17:00, sala 331

Grupa I – godz. 9:00 – 11:00

 1. Uczeń B18
 2. Uczeń B17
 3. Uczeń B16
 4. Uczeń B15
 5. Uczeń B14

Grupa II – godz. 11:00 – 13:00

 1. Uczeń B13
 2. Uczeń B12
 3. Uczeń B11
 4. Uczeń B10

Grupa III – godz. 13:00 – 15:00

 1. Uczeń B09
 2. Uczeń B08
 3. Uczeń B07
 4. Uczeń B06

Grupa IV – godz. 15:00 – 17:00

 1. Uczeń B05
 2. Uczeń B03
 3. Uczeń B02
 4. Uczeń B01


Uwaga! 28 - 30 września MATURY PRÓBNE

matura probnaDrodzy Maturzyści!

Przed Wami pierwszy ogólnoszkolny próbny egzamin maturalny. Poniżej znajdziecie komplet informacji na temat trybu i formy przeprowadzania matury próbnej w naszym liceum.

Już dziś życzy wszystkim POWODZENIA!

I. Informacje ogólne.

 1. Uczniowie stawiają się na egzamin 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia egzaminu w sali 331 (2 piętro budynku szkoły). Obowiązują mundurki codzienne. Uczniowie powinni mieć przy sobie dowód tożsamości z numerem PESEL.
 2. Po wylosowaniu numeru stolika, zdający deponują telefony komórkowe i zajmują miejsca w sali. Nie wolno wnosić na salę torebek, plecaków, okryć wierzchnich, itp.
 3. Uczeń, który przystąpił do pisania egzaminu, może opuścić salę najwcześniej po upływie 30 minut od jego rozpoczęcia. Fakt ten zgłasza członkom zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki.
 4. Czas, w którym uczeń pozostaje poza salą egzaminacyjną zostaje odnotowany na arkuszu egzaminacyjnym.
 5. Ewentualne pytania, zdający mogą zadawać wyłącznie podczas tzw. czynności organizacyjnych związanych z kodowaniem prac i sprawdzaniem kompletności arkusza.
 6. O zbliżającym się zakończeniu egzaminu, zdający zostają poinformowani przez członka zespołu nadzorującego na pół godziny przed przewidzianym terminem zakończenia.
 7. Podczas egzaminu uczeń może wnieść do sali wyłącznie przybory określone w komunikatach CKE dla poszczególnych przedmiotów oraz małą, przeźroczystą butelkę wody i chusteczki higieniczne.

  II. Harmonogram egzaminów.

Data

Godzina

Przedmiot

Przybory i materiały

Uwagi

28 września
(środa)

7:30 – 11:30
(240 min.)

Język polski – poziom podstawowy

czarny długopis lub pióro, 
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny

słowniki zapewnia szkoła

29 września
(czwartek)

7:30 – 10:30
(180 min.)

Matematyka – poziom podstawowy

czarny długopis lub pióro, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,
wybrane wzory matematyczne

karty wzorów i kalkulatory zapewnia szkoła

30 września
(piątek)

9:00 – 11:00
(120 min.)

Język angielski – poziom podstawowy

czarny długopis lub pióro

 

III. Informacje dodatkowe.

 1. Osoby chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 2. Z uwagi na organizację matur próbnych, zajęcia dydaktyczne w dniach 28 – 30 września dla uczniów klasy 4 Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Pijarek w Rzeszowie ulegają zmianie organizacyjnej, tzn.:

28.09. – uczniowie kontynuują lekcje od godziny 11:35

29.09. – bezpośrednio po egzaminie uczniowie wychodzą na Politechnikę Rzeszowską jako zgłoszeni uczestnicy Salonu Maturzystów

30.09 – uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych.

 

 

Uwaga! 28 - 31 marca MATURY PRÓBNE

Drodzy Maturzyści!

Przed Wami ostatni ogólnoszkolny próbny egzamin maturalny. W załączonym pliku znajdziecie komplet informacji na temat trybu i formy przeprowadzania matury próbnej w naszym liceum. Zwracamy uwagę na konieczność stawienia się na egzamin 15 minut przed godziną jego rozpoczęcia! Już dziś życzy wszystkim POWODZENIA!

Załącznik: Próby egzamin maturalny - marzec 2022

matura grafika

Feryjne powtórki maturalne w LO Sióstr Pijarek

Maj coraz bliżej, więc nie zwalniamy tempa w przygotowaniach do egzaminu maturalnego! Zapraszamy Cię, drogi maturzysto, na konsultacje maturalne w czasie ferii zimowych.

Matematyka, biologia, chemia, język niemiecki... - wybierz to, co Ci potrzebne! Jeśli czujesz, że nauka zdalna zrobiła wyrwy w Twoim cyklu kształcenia i chcesz to uzupełnić pod okiem nauczyciela -  ZAPRASZAMY!

Biologia 16, 17, 18 luty w godz. 9.00 - 12.00

Chemia - drugi tydzień ferii

Język niemiecki od 14, 15 luty od godziny 12:15, 16 - 18 luty od godziny 13:45

Matematyka 14, 15 luty w godz. 9.00 - 12.00, 16 - 18 luty w godz. 9.00 - 13.30

Konsultacje maturalne w czasie nauczania zdalnego

W trosce o jak najlepsze przygotowanie do tegorocznego egzaminu maturalnego, nasze liceum umożliwia maturzystom udział w konsultacjach na terenie szkoły.

Język polski: 31 stycznia, 7 lutego, godz. 8:00 – 9:30

Język angielski: 1 lutego, 8 lutego, godz. 11:30 – 12:00

Matematyka: 28 stycznia, 4 lutego, 11 lutego, godz. 8:00 – 9:30

Biologia: 28 stycznia, 4 lutego, 11 lutego, godz. 9:45 – 11:15

Geografia: 28 stycznia, 4 lutego, 11 lutego, godz. 9:45 – 11:15

Historia: 28 stycznia, 4 lutego, 11 lutego, godz. 9:45 – 11:15

Chemia: 28 stycznia, 4 lutego, 11 lutego, godz. 12:40 – 14:10

Fizyka: 1 lutego, 8 lutego, godz. 9:45 – 10:30

Wiedza o społeczeństwie: 1 lutego, 8 lutego, godz. 9:45 – 10:30

Wszystkim uczniom przypominamy o konieczności zachowywania obowiązujących na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiczną.

Uwaga! 10 -13 stycznia MATURY PRÓBNE

Drodzy Maturzyści!

W najbliższym czasie zmierzycie się z kolejnym maturalnym wyzwaniem. W załączonym pliku znajdziecie komplet informacji na temat trybu i formy przeprowadzania matury próbnej w naszym liceum. Już dziś życzy wszystkim POWODZENIA!

Załącznik: Próby egzamin maturalny - styczeń 2022

grafika maturalna

logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png