UKS-Pijarki zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe w ramach działającego Klubu sportowego UKS-Pijarki - zobacz

Karta uczestnictwa zajęć sportowych w ramach UKS Pijarki - pobierz

Regulamin UKS Pijarki 

Zajęcia Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.