Organizacja pracy świetlicy

Świetlica szkolna działa w oparciu o Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy Kolorowe Królestwo.

Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy, którzy pracują zgodnie z Harmonogramem pracy świetlicy szkolnej.

Uczniowie zapisami do świetlicy szkolnej podzieleni są na grupy wychowawcze, w których odbywają się m.in. zajęcia zorganizowane zgodnie z tematyką tygodnia, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Ramowy rozkład dnia pracy Pracowitych Świetlików Kolorowego Królestwa.

Każda z grup jest przypisana do poszczególnych wychowawców:

mgr Monika Lasota klasa I a gr. I

mgr Katarzyna Babij klasa I b gr. II

mgr Elżbieta Wiercioch klasa II a gr. III

mgr Anna Bieniasz klasa II b gr. IV

mgr Iwona Szela-Połaniecka klasa III a gr. V

mgr Dorota Skwarczyńska-Gliwa klasa III b gr. VI

s. mgr Janina Leśnicka klasa IV a i IV b gr. VII

mgr Paulin Mikicka klasa V i VI gr. VIII 


Drukuj  
logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png