Konkurs plastyczny – Dom Moich Marzeń 2020/21 – Sukcesy uczniów klas IVa i IVb

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP w Rzeszowie kolejny raz zaprosiła naszą szkołę do udziału w X Dniach Edukacji Architektonicznej. Celem tego przedsięwzięcia była nauka najmłodszego pokolenia właściwego odbioru otaczającej nas przestrzeni i architektury. W tym roku z powodu pandemii zostały zmienione zasady udziału. Ponieważ p. Architekt nie mógł przyjść do szkoły, prelekcje poświęcone architekturze i otaczającej nas przestrzeni w listopadzie 2020 roku przeprowadziła zdalnie w klasach IVa i IVb nauczycielka plastyki Renata Puszkarewicz. Następnie chętni uczniowie ( 14 uczniów), wzięli udział w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym – „Dom Moich Marzeń – Przygoda z Architekturą”. Po długim oczekiwaniu na wyniki konkursu okazało się, że jury przyznało dla uczniów naszej szkoły dwie nagrody dla Blanki Magoń z klasy IVb i Łukasza Szczepanika z klasy IVa oraz cztery wyróżnienia, które otrzymali: Hanna Demkowicz i Natalia Bogaczyk z klasy IVb oraz Michał Pazdan i Maciej Komorowski z klasy IVa.

Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę kalendarz na 2021 rok w którym zostały zamieszczone prace konkursowe – nagrodzone i wyróżnione.

Wszystkim uczniom również w imieniu Podkarpackiej Izby Architektów bardzo dziękuję za udział w konkursie, a nagrodzonym - gratuluję sukcesu!!!

Renata Puszkarewicz.

kalendarz

prace konkursowe

Zabawy na śniegu 1a.

W piątek klasa 1a na zajęciach gimnastyki korekcyjnej wyszła na śniegowe zabawy z Panią Moniką Mac. Na boisku szkolnym powstało dużo fajnych Krasnoludkowych Bałwanków, a nawet duża Wesoła Rodzinka. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia na podwórku, wróciły do szkoły radosne i bardzo zadowolone:).

„Zabawy na śniegu klas I-III.”

Podczas zajęć  wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, dzieci klas I-III  pod opieką Pani Moniki Mac wychodziły  na wspólną zabawę na śniegu. Jeździły na saneczkach, lepiły bałwany, igloo, rzucały się śnieżkami i do celu. Dzieci były zadowolone i radosne, miło wspominały  spędzony czas na śniegu.

Zima w obiektywie – „ Zimowy pejzaż 2021”

Zdjęcia wykonane przez uczniów klas – V, VI, VII podczas zdalnego nauczania w ramach projektu plastycznego „Ciekawe zimowe zdjęcie.”

Zimowy pejzaż

Spotkanie polsko – słowackie na lekcji języka niemieckiego.

W dniu 17 grudnia gościliśmy na naszej lekcji online grupę uczniów z partnerskiej szkoły na Słowacji. Pełną zaangażowania i bardzo aktywną lekcję prowadzili właściwie uczniowie, którzy opowiadali o swoich zainteresowaniach i pasjach, wykazując się bogatym zasobem słownictwa w języku niemieckim. Tematyka spotkania nawiązywała do głównej myśli Tygodnia Kultury Osobistej i Wartości.

„Muzyka rozbrzmiewa w Ich Sercach...”

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły podtrzymują tradycje muzyczne gdyż

„Muzyka rozbrzmiewa w Ich Sercach...”

Tak było i tym razem. Pomimo trudności związanych z nauczaniem zdalnym bardzo liczna grupa zgłosiła chęć uczestnictwa w Szkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.  Należało nagrać film z nagraniem wybranego utworu i przesłać do Organizatorów do dnia 25 stycznia 2021 roku. Uczniowie z klas I-III nadesłali 11 filmików, a  młodzież z klas IV – VIII aż 19.

Jak nakazuje polska tradycja nie mogło zabraknąć wśród nich przepięknych prezentacji  kolęd Mizerna cicha.., Przybieżeli do Betlejem, Lulajże Jezuniu, Cicha noc..., Pójdźmy wszyscy do stajenki, Mędrcy świata czy Gdy śliczna Panna.

Obok wymienionych dobrze znanych staropolskich kolęd można było wysłuchać wykonania wielu pastorałek a wśród nich Świątecznej pastorałki, Pastorałki od serca do ucha i jeszcze bardziej popularnych takich  jak Skrzypi wóz, Biała pastorałka, Gwiazdki świecą na stajenką, Gore gwiazda, Mroźna cisza czy Józefie stajenki nie szukaj

Wszystkie występy były na wysokim poziomie. Można było podziwiać występy solowe jak i grupowe. Niektórzy wykonawcy zdecydowali się na podkłady muzyczne prezentując swoje talenty na wiolonczeli, pianinie, gitarze, skrzypcach, flecie, akordeonie a nawet marakasach.

Pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom, a ponad wszystko doceniamy nie tylko Wasz kunszt i talent ale to, że potraficie wykazać się tak wysoką determinacją i zaangażowaniem. To postawa godna najwyższej pochwały.

Serdecznie dziękujemy i spotykamy się za rok z nowym repertuarem.