Organizacja roku szkolnego Szkoły Podstawowej 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE

SPOTKANIA Z RODZICAMI - WYWIADÓWKI

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z RODZICAMI

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

FERIE ZIMOWE

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

FERIE LETNIE

DNI WOLNE