Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego s. mgr Joanna Tajduś SP przyjmuje strony:

W każdym innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.