Politechnika Rzeszowska i LO Sióstr Pijarek w jednej drużynie

W roku, który decyzją Sejmu RP został ogłoszony rokiem Ignacego Łukasiewicza, nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską noszącą imię tej wybitnej postaci. Dokumenty sygnowali Siostra Dyrektor mgr Joanna Tajduś oraz rektor największej w Rzeszowie uczelni technicznej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. Sformalizowana współpraca stwarza uczniom naszego pijarskiego liceum nowe możliwości poczynając od dostępności do specjalistycznych urządzeń i laboratoriów a kończąc na spotkaniach z naukowcami i badaczami. Wspomniane inicjatywy w znaczącej części realizowane będą przez Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, który objął swoim patronatem klasy licealne profilu politechnicznego. Licząc na owocną współpracę, mamy nadzieję, że podjęte działania pomogą w rozwijaniu talentów i pasji naszych uczniów, co przełoży się w przyszłości na świetne wyniki maturalne i łatwiejszy start w życie zawodowe.

IMG 4421

IMG 4422

logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal

2023-liceum-braz.png