Lata owad koło nosa.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY

„Lata owad koło czoła, czyli ile wiem o pszczołach?”

Organizatorem konkursu jest SKC działające przy Publicznej Szkole Podstawowej i Liceum im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie we współpracy z nauczycielami w ramach realizacji projektu „Owady chronimy, serce szkoły roślinami upiększymy.”

Celem konkursu jest:

Sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej życia i znaczenia pszczół;

Rozwijanie wrażliwości ekologicznej;

Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody;

Promocja działań mających na celu ochronę owadów zapylających.

Tematyka konkursu:

Pytania konkursowe, opracowane przez Opiekunów SKC oraz nauczycieli przyrody, obejmują treści programowe, z którymi uczniowie zapoznali się podczas warsztatów edukacyjnych oraz wiedzę uczniów.

Uczestnikami konkursu są wszyscy chętni uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Liceum im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie.

Uczniowie będą podzieleni na 2 kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa: uczniowie klas I – III SP;

II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV – VIII SP, LO.

Uczestnicy będą mieli do rozwiązania test składający się z 9 pytań jednokrotnego wyboru punktowanych 0-1 oraz jednego pytania otwartego.

Zgłoszenia do konkursu trwają do dnia 04.05.2021 r. przez Platformę TEAMS do p. Doroty Trzeciak i p. Anny Wańcickiej.

Konkurs zostanie przeprowadzony 06 maja 2021 r. w formie stacjonarnej: 

Klasy I – III o godz. 12:30 w sali bibl2;

Klasy IV – VI oraz VII – VIII i LO o godz. 15:30 w sali nr bibl2.

Ogłoszenie wyników 07 maja 2021 r. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody. O przyznaniu nagród laureaci zostaną poinformowani osobiście.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestników warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

logo_psp_pijarki_splo_200.png
Image

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM
Sióstr Pijarek im. Pauli Montal