Dla ucznia.

Dlaczego doradztwo zawodowe w szkole?

 • Czeka Cię podjęcie jednej z ważniejszych życiowych decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Bez względu na to, czy kończysz klasę 8, czy liceum, na pewno zdajesz sobie sprawę, że warto dobrze przygotować do niej.
 • Podczas zajęć doradczych w szkole wzbogacisz i uporządkujesz wiedzę o sobie samym, podejmiesz refleksję nad Twoimi zainteresowaniami, pasjami, mocnymi i słabymi stronami Twojego charakteru, zobaczysz jaka jest relacja miedzy nimi a potencjalnym wyborem dalszego kształcenia (zawodu).
 • Zapoznasz się ze specyfiką kształcenia w różnych typach szkół ponadpodstawowych oraz uczelniach wyższych, będziesz miał/miała okazję do poznania sieci edukacyjnej
  w najbliższym otoczeniu.
 • Zapoznasz się z wybranymi zawodami, które są w spektrum Twoich zainteresowań, być może spotkasz się osobiście z osobami wykonującymi je.
 • Dowiesz się, jakie kompetencje osobiste i społeczne warto zdobywać, aby w przyszłości satysfakcjonująco radzić sobie na zmieniającym się rynku pracy.

Podczas lekcji w klasie…

 • Będzie wiele okazji, by lepiej poznać i docenić siebie, uświadomić sobie, jak wiele już umiesz i osiągnąłeś/osiągnęłaś oraz jak duży masz potencjał – pomogą Ci w tym m.in. liczne testy, inwentarze, arkusze autodiagnozy, które wykonasz z pomocą doradcy zawodowego.
 • Być może zechcesz nauczyć się, jak taką wiedzę o sobie porządkować tworząc np. własne oryginalne i niepowtarzalne portfolio (lub e-portfolio).
 • Zobaczysz czy i jak radzisz sobie w sytuacjach wymagających sięgania po tzw. kompetencje miękkie – niezbędne podczas pracy w wielu zawodach.
 • Wzbogacisz swoją wiedzę o różnych typach szkół, rynku pracy oraz dowiesz się o bardzo istotnej współcześnie – idei  uczenia się przez całe życie.

Poza tym…

 • Będziesz miał/miała możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji u doradcy zawodowego w Twojej szkole – jeżeli tego potrzebujesz.
 • Możesz sięgać do różnych polecanych przez doradcę zawodowego narzędzi, baz danych, materiałów, stron internetowych – do samodzielnego wykorzystania w domu (linki do niektórych z nich – poniżej).

Polecane:

 • Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji(ORE) – w dziale: doradztwo zawodowe znajdziesz szereg materiałów oraz filmy prezentujące różne ścieżki kształcenia, zawody. https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
 • Interaktywne narzędzie Mapa karier– bezpłatna baza kilkuset zawodów. Tu w zakładce Ścieżki Kariery w ciekawy i przystępny sposób zapoznasz się z wieloma zawodami, dowiesz się gdzie i jak długo trzeba się kształcić, by zdobyć uprawnienia do jego wykonywania oraz jakie jest aktualnie zapotrzebowanie na poszczególne zawody na rynku pracy i przewidywane zarobki. 

https://mapakarier.org/paths

 • Portfolio Vademecum Talentu. Podręcznik dla ucznia. – podręcznik do samodzielnej pracy w formie pdf. Zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie wiedzy o własnym rozwoju edukacyjno-zawodowym, wspomaga w tworzeniu własnych planów kariery oraz kontroli ich realizacji. Do pobrania, np. z poniższego linka:

https://docer.pl/doc/n5xx88c

 

 

 

 


Drukuj