Dla rodzica.

Rodzic — pierwszy doradca

  • Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy (przynajmniej do pewnego momentu) punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracązawodową, wykonywaniem zawodu czy uczeniem się.
  • Pochodzenie społeczne rodziców, ich doświadczenia zawodowe, tradycje zawodowe w rodzinie, wartości wyznawane przez rodziców, ich aspiracje życiowe/zawodowe, postawy i nastawienie do rzeczywistości – to  te czynniki, które niejednokrotnie rzutująna to, co myślą, co mówiąi na co decydująsięuczniowie, dokonując wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.
  • To, co mówiąrodzice, w jaki sposób oceniajązawody, które biorąpod uwagędzieci, może zdecydowanie odbićsięna decyzjach dzieci. Informacje przekazywane przez rodziców o zawodach, szkołach, pracy zawodowej to często pierwsze źródło informacji, któremu uczniowie z zaufaniem przyklejająetykietę„wiarygodne”.
  • To właśnie rodzice – w  sposób świadomy bądźnieświadomy – przekazują   informacje swoim dzieciom przez pryzmat swojej wiedzy i własnych doświadczeń. Uczeńczęsto to, co otrzymałod rodziców, może traktowaćjako cośnaturalnego, oczywistego, prawdziwego i nie budzącego wątpliwości.

Rodzice mają bardzo duży wpływ na rozwijanie preferencji zawodowych swojego dziecka!

Oto wskazówki, w jaki sposób można wspieraćdziecko w procesie przygotowania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych:

  • Obserwuj, jakie zajęcia pozaszkolne dziecko lubi, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi. Zainteresowanie przedmiotami szkolnymi, zajęciami pozalekcyjnymi mogą być kopalnią wiedzy o jego pasjach. Towarzyszenie mu w codziennych obowiązkach pozwala na dostrzeżenie fazy marzeń — zawodowych fantazji („będę piosenkarką, modelką”) poprzez fazę zainteresowań („interesuje mnie matematyka”) do krystalizacji pomysłów, skonstruowania projektu swojej kariery zawodowej („interesują mnie samochody, zatem będę mechanikiem samochodowym, potem diagnostą”).
  • Słuchaj i rozmawiaj z dzieckiem, traktuj go jak partnera w rozmowie, dowiedz się, jakie ma pomysły, swoje propozycje na przyszłość.
  • Motywuj dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji.
  • Korzystaj z pomocy specjalisty — doradcy zawodowego, współpracuj z nim, w razie potrzeby. Dostarczysz mu wielu ciekawych spostrzeżeń na temat swojego dziecka, informacji, które mogą być bardzo istotne podczas podejmowania przez dziecko decyzji edukacyjno-zawodowej. Uzyskasz także informacje o spostrzeżeniach na temat swojego dziecka, które doradca ma dzięki obserwacjom podczas zajęć lekcyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

Kilka kroków prowadzących do wsparcia decyzji o wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej Twojego dziecka

Krok pierwszy— wspieraj dziecko w odkrywaniu siebie, jego zasobów, szczególnie tych, które warto wziąćpod rozwagęw procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej.

Krok drugi— wspieraj dziecko w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji o sieci edukacyjnej w bliższym i dalszym otoczeniu.

Krok trzeci— wspieraj w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji zawodowej, zwłaszcza tej dotyczącej wiedzy o zawodach

Krok czwarty—. wspieraj w wyborze szkoły ponadpodstawowej/ uczelni wyższej (słuchaj, wypowiadaj swoje opinie, pobudzaj do refleksji, nie narzucaj własnego zdania)

Krok piąty — wspieraj w planowaniu przyszłości, formułowaniu celów, podejmowaniu finalnych decyzji

 

Drogi Rodzicu, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wspieraniu dziecka, rozwijaniu jego edukacyjno-zawodowych skrzydeł, skorzystaj z broszury autorstwa Katarzyny Druczak pt. „Jak pomóc rozwijać skrzydła?”  (LINK PONIŻEJ)

http://www.psp.rzeszow.pijarki.pl/files/KOWEZiU_Jak_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf

Można również zapoznać się z publikacją tej autorki pt. „Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną” (LINK PONIŻEJ)

http://www.psp.rzeszow.pijarki.pl/files/Pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna.pdf

Zaproponowane powyżej materiały dedykowane były do pracy z uczniami w gimnazjach. Nie oznacza to, że straciły one na aktualności. Publikacje są stosowne  do potrzeb uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

 

 


Drukuj