Wycieczka klas II do Stobiernej.

Kolejny tydzień września uczniowie klas drugich rozpoczęli od wycieczki do osady słowiańskiej w Stobiernej. Dzieci poznały historię i kulturę Wielkich Słowiańskich Przodków. Odbyły się także warsztaty gdzie uczestnicy poznali techniki strzelania z łuku, tak aby po zajęciach być już nieco obeznanym w obsłudze tej dawnej broni. Garncarstwo to kolejne zajęcia, w których dzieci uczyły się słowiańskich technik wyrobu ceramiki oraz samodzielnie lepiły naczynia z gliny. Przy pięknym słońcu, w piknikowej formie uczniowie zjedli prowianty przygotowane przez rodziców. Następnie dzieci wędrując przemieściły się na lekcję przyrodniczą do parku owadów i pajęczaków, gdzie mogły pooglądać kilkanaście gatunków zamieszkujących nasze lasy i łąki. Pełni wrażeń i nowych doświadczeń wszyscy szczęśliwie i bezpiecznie wróciliśmy do szkoły.

 


Drukuj