Rada Rodziców

Przewodniczący: Tomasz Czajkowski

Z-ca przewodniczącego:  Paweł Rak

Sekretarz: Bernadetta Kulinowska

Skarbnik: Agnieszka Skrent

 


Drukuj