Noszenie maseczek na terenie szkoły - zmiany w procedurach.

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną w całym kraju zaostrzam noszenie maseczek lub przyłbic na terenie szkoły. Będą one obowiązywały wszędzie oprócz sali lekcyjnej rozumianej jako siedzenie ucznia w ławce. Uczeń podchodzący do nauczyciela lub tablicy musi mieć założoną maseczkę. Również podczas pobytu dzieci na świetlicy obowiązują maseczki z racji bliskich kontaktów uczniów między sobą.
Proszę rodziców o załatwianie spraw ze szkołą w trakcie trwania lekcji lub jeśli jest to możliwe telefonicznie - zgodnie z procedurami.

Proszę również o nie przyprowadzanie chorych dzieci do szkoły lub objętych kwarantanną.