Rodzicu, pamiętaj, że...

...do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

hdimgce1ca24c77b23ef12b896a54ac6303