O projekcie

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła od października 2012 roku przystępuje do realizacji Partnerskiego Projektu Szkół programu Comenius. 
Projekt realizowany będzie przez okres dwóch lat, we współpracy ze szkołami z Francji, Rumuni, Cypru, Włoch i Grecji.

Celem projektu jest oprócz edukacji europejskiej i nauki języków obcych uzmysłowienie ze wartości ludzkie są często zapomniane w naszym społeczeństwie. Szkoła odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu wartości u uczniów. Projekt ma na celu pokazanie edukacyjnych wartości w różnorodny sposób m. in. poprzez czytanie bajek mających głębokie moralne przesłanie .

W ramach projektu odbędą się wyjazdy młodzieży do Francji, Rumuni, Włoch, Grecji i na Cypr.

Kalendarium wyjazdów (projekt):

- listopad 2012 – FRANCJA

- marzec 2013 – POLSKA

- maj 2013 – RUMUNIA

- październik 2013 – CYPR

- marzec 2014 - WŁOCHY

- maj 2014 - GRECJA

Będziemy także gościć w naszej szkole nauczycieli i młodzież ze szkół partnerskich.

Wkrótce zamieścimy szczegóły projektu.

Więcej na temat projektu UE Comenius pod adresem http://www.comenius.org.pl/

 


 


Drukuj