Wiadomości dla rodziców

18909870
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Wszystkie dni
1743
10923
98773
18909870

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Data : 2020-01-01
2
4
5
7
8
9
10
11
Data : 2020-01-11
12
Data : 2020-01-12
13
Data : 2020-01-13
14
Data : 2020-01-14
15
Data : 2020-01-15
16
Data : 2020-01-16
17
Data : 2020-01-17
18
Data : 2020-01-18
19
Data : 2020-01-19
20
Data : 2020-01-20
21
Data : 2020-01-21
22
Data : 2020-01-22
23
Data : 2020-01-23
24
Data : 2020-01-24
25
Data : 2020-01-25
26
27
28
30
31
  • Od roku szkolnego 2018/19 w naszej szkole zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia
    16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
  • Szczegółowe cele, treści i zasady realizacji doradztwa ujęte są w opracowanych dla potrzeb naszej szkoły dokumentach („Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Publicznej SP Sióstr Pijarek”, „Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Publicznego LO Sióstr Pijarek”)
  • Treści z obszaru doradztwa zawodowego są realizowane zarówno podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów jak też w ramach specjalnych lekcji doradztwa zawodowego (w klasie VII, VIII oraz w LO)

JAKIE CELE SĄ REALIZOWANE DZIĘKI DZIAŁANIOM Z ZAKRESU DORADZTWA?

Zgodnie zRozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego:

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, rozwijanie pozytywnej postawy wobec  pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji uczniów.

  • Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie ich pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
  • Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
  • Celem doradztwa zawodowego w liceum jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

KTO REALIZUJE ZADANIA Z OBSZARU DORADZTWA ZAWODOWEGO?

W  realizację działań związanych z orientacją i doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele specjaliści (pedagog, doradca zawodowy).

Szczególna rola przypisana jest doradcy zawodowemu, który m.in.:

  • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane
    z doradztwem zawodowym;
  • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
  • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  prowadząc doradztwo indywidualne dla chętnych uczniów;
  • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe na stronie internetowej szkoły (ZAKŁADKA: DORADZTWO ZAWODOWE);
  • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Doradcą zawodowym w naszej szkole jest pedagog szkolny Małgorzata Półtorak

LEKCJE DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zgodnie zRozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego szkoła organizuje obowiązkowe lekcje doradztwa zawodowego:

Dla uczniów klas VII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych

  • Dla uczniów klas VIII SP – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych
  • Dla uczniów LO – w wymiarze 10 godzin lekcyjnych w całym cyklu edukacyjnym

Tematyka lekcji doradztwa zawodowego jest skoncentrowana na  następujących  problemach:

Poznawanie własnych zasobów;

  • Świat zawodów i rynek pracy; 
  • Rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie;
  • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych;

Lekcje doradztwa zawodowego prowadzi w naszej szkole  

pedagog  – doradca zawodowy Małgorzata Półtorak.